Privacy Policy

Chúng tôi thu thập thông tin gì?

Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn khi bạn đăng ký trên trang web của chúng tôi, đặt hàng, đăng ký nhận tin tức qua thư điện tử hoặc điền vào một biểu mẫu.

Khi đặt hàng hoặc đăng ký trên trang web của chúng tôi, theo yêu cầu, bạn có thể được yêu cầu nhập thông tin cá nhân như: tên, địa chỉ email hoặc địa chỉ gửi thư. Tuy nhiên, bạn có thể truy cập trang web của chúng tôi một cách vô danh.

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn vào mục đích gì?

Bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập từ bạn có thể được sử dụng vào một trong các mục đích sau:

  1. Cá nhân hóa trải nghiệm của bạn (thông tin của bạn giúp chúng tôi phản hồi tốt hơn đối với nhu cầu cá nhân của bạn)
  2. Cải thiện trang web của chúng tôi (chúng tôi liên tục cố gắng cải thiện những sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp dựa trên thông tin và phản hồi của bạn)
  3. Cải thiện dịch vụ khách hàng (thông tin của bạn giúp chúng tôi đáp ứng hiệu quả hơn các yêu cầu dịch vụ khách hàng và hỗ trợ của bạn)
  4. Xử lý giao dịch Thông tin của bạn, cho dù công khai hay riêng tư, sẽ không được bán, trao đổi, chuyển nhượng, hay cung cấp cho bất kỳ công ty khác vì bất kỳ lý do nào khác ngoài việc giao hàng sản phẩm hoặc dịch vụ đã được yêu cầu.
  5. Tổ chức cuộc thi, khuyến mãi, khảo sát hoặc các chức năng khác trên trang web
  6. Gửi email định kỳ Địa chỉ email bạn cung cấp cho việc xử lý đơn hàng có thể được sử dụng để gửi thông tin và cập nhật liên quan đến đơn hàng của bạn, bên cạnh việc nhận thông tin thời gian đến từ công ty, cập nhật, thông tin sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan và những nội dung khác.

Lưu ý: Nếu bất kỳ lúc nào bạn muốn hủy đăng ký nhận email trong tương lai, chúng tôi sẽ bao gồm hướng dẫn hủy đăng ký chi tiết ở cuối mỗi email.

Chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn như thế nào?

Chúng tôi triển khai nhiều biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn đặt hàng, nhập thông tin cá nhân hoặc truy cập thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi cung cấp việc sử dụng máy chủ bảo mật. Tất cả thông tin nhạy cảm được cung cấp sẽ được truyền qua công nghệ Secure Socket Layer (SSL) và sau đó được mã hóa vào cơ sở dữ liệu của nhà cung cấp cổng thanh toán chúng tôi chỉ có thể được truy cập bởi những người được ủy quyền có quyền truy cập đặc biệt vào hệ thống này và bắt buộc phải giữ thông tin này là bí mật.

Chúng tôi sử dụng cookie không?

Có (Cookie là các tệp nhỏ mà một trang web hoặc nhà cung cấp dịch vụ của nó truyền vào ổ cứng của máy tính của bạn qua trình duyệt web (nếu bạn cho phép) để trang web hoặc nhà cung cấp dịch vụ có thể nhận ra trình duyệt của bạn và thu thập và ghi nhớ một số thông tin nhất định).

Chúng tôi sử dụng cookie để giúp chúng tôi ghi nhớ và xử lý các mục trong giỏ hàng của bạn, hiểu và lưu các lựa chọn của bạn cho các lần truy cập sau và theo dõi quảng cáo.

Chúng tôi tiết lộ thông tin của bạn cho bên thứ ba không?

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chuyển giao thông tin cá nhân nhận dạng của bạn cho bên thứ ba. Điều này không bao gồm những bên thứ ba đáng tin cậy hỗ trợ chúng tôi trong việc vận hành trang web, kinh doanh hoạt động của chúng tôi hoặc cung cấp dịch vụ cho bạn, miễn là những bên đồng ý giữ thông tin này là bí mật. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là phù hợp để tuân thủ pháp luật, thực thi chính sách trang web của chúng tôi hoặc bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của chúng tôi hoặc người khác.

Liên kết đến bên thứ ba

Đôi khi, theo quyết định của chúng tôi, chúng tôi có thể bao gồm hoặc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba trên trang web của chúng tôi. Những trang web của bên thứ ba này có chính sách bảo mật riêng biệt và độc lập. Do đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc có trách nhiệm về nội dung và hoạt động của những trang web liên kết này. Tuy nhiên, chúng tôi luôn tìm cách bảo vệ tính toàn vẹn của trang web của chúng tôi và hoan nghênh mọi phản hồi về những trang web này.

Chính sách bảo mật trực tuyến chỉ

Chính sách bảo mật trực tuyến này chỉ áp dụng đối với thông tin được thu thập thông qua trang web của chúng tôi và không áp dụng cho thông tin được thu thập ngoại tuyến.

Sự đồng ý của bạn

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với chính sách bảo mật của chúng tôi.

Thay đổi chính sách bảo mật

Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách bảo mật của mình, chúng tôi sẽ đăng thông báo về những thay đổi đó trên trang này, và/hoặc cập nhật ngày sửa đổi chính sách bảo mật dưới đây.

Chính sách này đã được sửa đổi lần cuối vào ngày 01.01.2023.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.