Đối với sản phẩm chính hãng thương hiệu Godex được phân phối tại Việt Nam - Chúng tôi cam đoan cung cấp giá thấp nhất cho các sản phẩm được trình bày trong cửa hàng của chúng tôi.

Nếu bạn tìm thấy giá thấp hơn cho bất kỳ sản phẩm nào trong cửa hàng của chúng tôi, do một nhà bán lẻ trực tuyến được chỉ định cung cấp, hãy lưu lại liên kết và liên hệ với chúng tôi.

Sau khi chúng tôi xác minh rằng giá cạnh tranh của chúng tôi hấp dẫn hơn, chúng tôi sẽ giảm giá của chúng tôi để ít nhất bằng mức giá thấp nhất đó!